Comparteix:

Presentació

Salutació de Benvinguda d'Arturo Vargas, Director de l'INTE.

En nom dels membres de l'Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), és un plaer donar-vos la benvinguda a la nostra web.  

L'INTE és una unitat bàsica de la UPC creat el 1971 i que té com a missió la recerca científica i tècnica en el seu àmbit de coneixement, la transferència dels resultats a la societat i la docència de postgrau i doctorat. L’activitat del nostre institut s’emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Les àrees d'especialització de l'INTE són les radiacions ionitzants, la catàlisi i el desenvolupament de materials per a aplicacions energètiques, els materials metaestables i nanocristalins, la física amb neutrons i els acceleradors de partícules.

Els membres que formen part de l'INTE es distribueixen en quatre grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR): Tecnologies Nuclears Avançades (ANT), Caracterització de Materials (GMC), Dosimetria, Radiofísica mèdica i Medi ambient (DRM), i Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l'Energia (NEMEN). A més dels laboratoris dedicats a la investigació, l'INTE disposa de laboratoris acreditats per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), segons la norma ISO 17025. Aquests Laboratoris presten serveis de calibratge en l’àrea de radiacions ionitzants i d’assaig en protecció radiològica (dosimetria personal i ambiental).

A l'àmbit docent, l'INTE participa principalment en docència de màsters i doctorat. Així mateix, organitza periòdicament cursos homologats pel Consell de Seguretat Nuclear de supervisors d'instal·lacions radioactives.

Si vol saber més sobre l’activitat de docència, recerca i transferència de coneixement que enduem a terme en el nostre institut l’invitem a navegar per la nostra web.