Comparteix:

Curs de capacitació per a Supervisors d'instal·lacions radioactives any 2024

L'Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) juntament amb l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i la Divisió d’Enginyeria Nuclear del Departament de Física de la UPC organitzen cursos de formació de supervisors d'instal·lacions radioactives, homologats pel Consell de Seguretat Nuclear, d'acord amb la normativa establerta per la Guia CSN 5.12.

 

La programació per a l'any 2024 s'ha establert d'acord amb la taula següent:

 

Cursos per a Supervisors

Camp d'aplicació Dates d'impartició
Radioteràpia (1050 €) del 25 de juny al 5 de juliol de 2024
Control de processos i tècniques analítiques (900 €) del 25 de juny al 5 de juliol de 2024
Radiografia industrial (limitada a RX) (900€) del 25 de juny al 5 de juliol de 2024

 

D’acord amb la normativa vigent, per realitzar el curs de supervisors és necessari disposar de titulació universitària. La inscripció s’ha d’efectuar online des de la pàgina web abans del 31 de maig de 2024. El curs es realitzarà en modalitat PRESENCIAL. Es tindrà en compte l’ordre de recepció de les sol·licituds de preinscripció per a la reserva de places.

 

No es formalizarà la matrícula fins que no s’hagin abonat els drets d’inscripció. En cas de produir-se alguna baixa, un cop efectuat el pagament, no es retornarà l’import. Les cancel·lacions comunicades per escrit fins a quinze dies abans de l’inici del curs, donaran dret a una reserva de plaça per al pròxim curs.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web http://inte.upc.edu, enviar la vostra consulta al e-mail:

cursos.supervisores[arroba]upc.edu o trucar per telèfon al 93 401 1872 (Júlia Prat). 

 

Dra. Maria Amor Duch
Directora cursos de supervisors
Barcelona, març de 2024