Comparteix:

Servei d'Administració

Servei d'Administració - Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Enginyeria Industrial de Barcelona (UTGAEIB)

La Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit d’Enginyeria Industrial de Barcelona (UTGAEIB) té com a funció bàsica donar suport de gestió i serveis a les unitats acadèmiques i usuaris/es que desenvolupen l’activitat docent, de recerca i de transferència de resultats en l'entorn de l'ETSEIB.

És una estructura única configurada en unitats especialitzades per garantir el servei i la qualitat del mateix, facilitant a tot el PDI i als Investigadors la gestió administrativa diària amb un catàleg de prestacions i procediments homogeni, transparent, accessible i adaptat a l’especificitat de l’àmbit per a tots els usuaris i amb identificació de la unitat a la qual dóna la prestació.

El personal que dona suport específic a l'Institut és el següent:

Personal de Suport

Nom telèfon Àrea e-mail

UTG AEIB - Campus Sud

Tomas Ruiz Granados 93 401 60 71 Àrea Suport Departaments i Instituts inte.asdi.utgaeib@upc.edu
Ivette García Manuel 93 405 41 60 Àrea Suport Departaments i Instituts inte.asdi.utgaeib@upc.edu
Marquina Hellin Enrique 93 401 08 84 Àrea Suport a la Gestió de la Recerca i TRR ecorec3.utgaeib@upc.edu
Ana Belen cortinas Abad 93 401 60 48 Cap de l'ASDI inte.asdi.utgaeib@upc.edu
Nuria Góngora Mora 93 401 65 86 Àrea de suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat doctoratd.utgaeib@upc.edu

UTG AEEBE - Campus Diagonal-Besòs

Laura Prats Mañas 93 405 44 95 Unitat de Suport a Departaments usd.utgcdb@upc.edu
Carme Luna Gómez 93 413 70 99 Unitat Suport Recerca i TRR ecorec3.utgcdb@upc.edu

Montserrat Cornet Pujol 93 403 77 79 Cap de l'ASDI usd.utgcdb@upc.edu

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres: de  9:00h a 14:00h
Tarda:                      de 15:00h a 17:30 h

Horari d'estiu

De l'1 de juny al 30 de setembre, l'atenció al públic es farà en jornada continuada:
De dilluns a divendres: de 9:00h a 14:00h