Skip to content

You are here: Home / Seminars / Seminaris 'Dones Atòmiques' 2021 / Seminar 21_05_2021

Seminar 21_05_2021

Joana Martínez Ratia, Unidad de Radioquímica Ambiental y Sanitaria, Universitat Rovira i Virgili
Seminar 21_05_2021

Seminaris Dones Atòmiques 2021

                         Presència de radionúclids en el medi ambient

by Joana Martínez Ratia

    Unidad de Radioquímica Ambiental y Sanitaria

Universitat Rovira i Virgili        

Divendres, 21 de maig, 12.30h

Sala: t.ly/NpyC

Tothom és Benvingut!

Contacte: comms.inte@upc.edu, Tel. (+34) 93 4010892