Share:

Seminar 07_05_2021

Oct 09, 2020

Mercè Ginjaume Egido, Institut de Tècniques Energètiques (INTE), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Seminaris Dones Atòmiques 2021

                       Protecció radiològica en radiologia intervencionista.

                                          Projectes MEDIRAD i PODIUM

by Mercè Ginjaume Egido

Institut de Tècniques Energètiques (INTE)

                                                      Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)                

Divendres, 7 de maig, 12.30h

Sala: t.ly/NpyC

Tothom és Benvingut!

Contacte: comms.inte@upc.edu, Tel. (+34) 93 4010892