Share:

Seminar 14_05_2021

Oct 09, 2020

Ingrid Munné Collado, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Seminaris Dones Atòmiques 2021

          Flexibilitat a les xarxes elèctriques: Què és i per què la necessitem?

by  Ingrid Munné Collado

Centre Innov. Tecno. convertidors Est.Acc (CITCEA)

                           Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)                

Divendres, 14 de maig, 12.30h

Sala: t.ly/NpyC

Tothom és Benvingut!

Contacte: comms.inte@upc.edu, Tel. (+34) 93 4010892