Skip to content

You are here: Home / Seminars / Seminaris de l'Energia 2020

Seminaris de l'Energia 2020

Seminar 2-10-2020
Josep M. Olm and Arnau Dòria Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials(IOC) Universitat Politècnica de Catalunya(UPC)
Seminar 9-10-2020
Daniel Montesinos-Miracle Centre d'Innovació tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments(CITCEA) Universitat Politècnica de Catalunya(UPC)
Seminar 16-10-2020
Maria Serra Prat, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) and Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Seminar 23-10-2020
Xavier Gamisans Noguera, Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Seminar 30-10-2020
Nuria Forcada Matheu, Departament Eng. de Projectes i de la Construcció Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Seminar 06-11-2020
Álvaro Luna Alloza, Departament d'Enginyeria Elètrica (EE), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Seminar 13-11-2020
Ivet Ferrer Martí, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Seminar 20_11_2020
Dolors Grau, Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Seminar 27_11_2020
Jesus Castro Gonzalez - Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC), Departament de Màquines i Motors Tèrmics,Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Seminar 04-12-2020
Herminio Martínez-García, Departament d’ Enginyeria Electrònica (EEL), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Seminar 11-12-2020
Climent Molins Borrell, Departament d’ Enginyeria Civil i Ambiental (ECA), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Seminar 18_12_2020
Angel Cuadras Tomas, Departament d'Enginyeria Electrónica (EEL), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)