Seminaris de l'Energia 2020

Josep M. Olm and Arnau Dòria Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials(IOC) Universitat Politècnica de Catalunya(UPC)

Daniel Montesinos-Miracle Centre d'Innovació tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments(CITCEA) Universitat Politècnica de Catalunya(UPC)

Maria Serra Prat, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) and Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Xavier Gamisans Noguera, Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Nuria Forcada Matheu, Departament Eng. de Projectes i de la Construcció Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Álvaro Luna Alloza, Departament d'Enginyeria Elètrica (EE), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Ivet Ferrer Martí, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Dolors Grau, Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Jesus Castro Gonzalez - Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC), Departament de Màquines i Motors Tèrmics,Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Herminio Martínez-García, Departament d’ Enginyeria Electrònica (EEL), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Climent Molins Borrell, Departament d’ Enginyeria Civil i Ambiental (ECA), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Angel Cuadras Tomas, Departament d'Enginyeria Electrónica (EEL), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)