Comparteix:

Estructura Organitzativa

L'Institut de Tècniques Energètiques té els següents òrgans de govern, representació i consulta:

1. Òrgans col·legiats:
a) El Consell.
b) La Junta.

2. Òrgans unipersonals:
a) El director o directora.
b) El secretari o secretària
c) El sotsdirector o sotsdirectora.

d) El cap de la divisió INTE-EEBE.

3. Altres:
a) La Comissió de Recerca.
b) La Comissió de Formació.
c) La Comissió de Qualitat.
d) El Servei de Protecció Radiològica de la UPC.

 

Junta

Director: Arturo Vargas Drechsler
Sotsdirector: Mª Amor Duch Guillem
Secretàri Acadèmic: Pere Bruna Escuer
Cap de la divisió INTE-EEBE: Lluís Soler Turu
Responsable de Formació: Claudia Grossi
Representant Personal Docent i Investigador (PDI): Mercè Ginjaume Egido
Representant Personal d' Administració i Serveis (PAS): María Roig Costa
Representat Estudiants de Doctorat Marina Armengol Profitós

Consell

Membres nats:
Pere Bruna Escuer Francisco Calviño Tavares
Antonia Camacho Garcia Anna Camps Brunes
Ferhun Caner
Ignasi Casanova
Guillem Cortés Rossell
Daniel Crespo Artiaga
Alfredo de Blas
Mª Amor Duch Guillen
Membres nats:
Mercè Ginjaume Egido
Núria Jimenez Divins
Jordi Llorca Piqué
Eloi Pineda Soler
Carme Pretel Sánchez
Tomás Ruiz Granados
Josep Sempau
Lluís Soler Turu
Arturo Vargas Drechsler
Membres electes:
Marina Armengol Profitós
Sonia Blázquez Pérez
Claudia Grossi
María Roig Costa