Skip to content

You are here: Home / News / Participació de l'INTE en la reunió d'experts espanyols en acceleradors al Sincrotró ALBA

Participació de l'INTE en la reunió d'experts espanyols en acceleradors al Sincrotró ALBA

J. Sempau i Y. Koubychine han participat en la reunió de constitució del GECTA (Grupo español de ciencia y tecnología
de aceleradores). L'INTE com a representant de la UPC forma part d'aquest Grup.

http://www.cells.es/NewsAndEvents/News/acceleratorsExpertsCA