Skip to content

You are here: Home / News / "el nou món de l´hidrogen"

"el nou món de l´hidrogen"

Reportatge "el nou món de l'hidrogen" a la revista Thecknos  
del CETIB on s'entrevista a Jordi LLorca (número 166, setembre 2012,  
accesible a:
http://www.cetib.cat/serveis-colegiats/biblioteca/298/theknos-166-el-nou-mon-de-lhidrogen